ReadyPlanet.com


ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


 สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุเดินทางมาด้วยตนเองไม่ได้ต้องใช้เอกสารอย่างไรบ้างคะผู้ตั้งกระทู้ นางวาสนา มาสุข :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-28 09:52:10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4211626)

เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุเดินทางมาด้วยตนเองไม่ได้ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ 1 ฉบับ

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารทั้งหมดต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน วันที่ตอบ 2021-04-28 14:01:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล