ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนดำเนินงาน article

แผนดำเนินงานประจำปี พ_ศ_ 2564.pdf 

แผนดำเนินงานประจำปี 2563.pdf

รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561.pdf

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561 ครั้งที่ 2_pdf

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561 ครั้งที่ 1.pdf

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2562.pdf

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561-2565).pdf
แผนพัฒนาสี่ปี พ_ศ_2561-2564.pdf
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา article
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี ปี2558-2560
รายละเอียดโครงการพัฒนา พ.ศ. 2556-2558 article
แผนพัฒนาสามปี ปี2556-2558 article