ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์และแจ้งเหตุทุจริต