ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์และแจ้งเหตุทุจริต

 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน อินเตอร์เน็ต.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน