ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ข่าวการจัดเก็บภาษี

 ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินปี64.pdf

ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินฯปี2564.pdf

 
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส