ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข่าวการจัดเก็บภาษี

 ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินปี64.pdf

ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินฯปี2564.pdf

 
ข่าวสารและกิจกรรม

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 article
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
ข่าวเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม