ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2562.pdf

รายรับจริง ปี2562.pdf

รายจ่ายจริง ปี2562.pdf