ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดต้างหรือจัดหาพัสดุ ปี2563.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562.pdf