ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (2).pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564(1).pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือนธันวาคม 2563.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563.pdf