ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ article

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังกวาง - ซำม่วง หมู่ที่ ๑  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๑  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยยางทอง - สามแยกโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ