ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2564 article

  ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณปี 2564

 

      สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2564

                                 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2564

      

      

       

       

      

     

       
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ