ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561-2565).pdf

แผนยุทธศาสตร์ พัฒนา พ_ศ_ 2561-2565.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdf