ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อบัญญัติงบประมาณ

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566.pdf