ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

งบประมาณปี ๒๕๖๖

    ๑. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

    ๒. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕