ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจัดหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                   ดือน ตุลาคม 2564

                 เดือน พฤศจิกายน 2564

                 เดือน ธันวาคม 2564

                 เดือน มกราคม 2565

                 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

                   เดือน มีนาคม 2565

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี