ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจัดหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                   ดือน ตุลาคม 2564

                 เดือน พฤศจิกายน 2564

                 เดือน ธันวาคม 2564

                 เดือน มกราคม 2565

                 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

                   เดือน มีนาคม 2565

                   เดือน เมษายน 2565

                   เดือน พฤษภาคม 2565

                   เดือน มิถุนายน 2565

                   เดือน กรกฎาคม 2565

                   เดือน สิงหาคม 2565

                   เดือน กันยายน 2565

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี