ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)