ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1)

 โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2)

 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของอบต.วังกวาง ปีงบประมาณพ.ศ.2566