ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี2566