ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.วังกวาง พ.ศ.2562-2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.วังกวาง พ.ศ.2562-2564

ประกาศ อบต.วังกวาง เรื่องแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ(พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ได้ต่อไปถึงวันที่ 30 ก.ย.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันฯ อบต.วังกวาง ปี2565