ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566
คู่มืองานบริการให้คำปรึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี2565