ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565

 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 28 ธันวาคม 2564