ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจงานบริการให้ความเชื่อมั่น

แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจงานบริการให้ความเชื่อมั่น.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปี2565
แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจงานบริการให้คำปรึกษา