ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565

 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  22  มีนาคม  2565
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 28 ธันวาคม 2564