ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทีมงานการให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวปฏิบัติ Do's&Don'ts

แนวปฏิบัติวิธีแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติAnalog Digital

กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ปี 2566