ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) article

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง นำโดยนายธวัช ชุมหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จำนวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 
กิจกรรม อบต.วังกวาง

กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy article
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต article
โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง นายก อบต. ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564