ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

 

     
   นายธวัช ชุมหิน  
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
   โทร.081 910 4223  
     
 
นายสมนึก ขัวญแจ่ม   นางสาวจันทร์ทิพย์ สุนันทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
โทร. 093 543 1368   โทร. 083 151 0834
     
     
  นายทรงยุทธ ดีธัมมา   
  เลขานุการนายกฯ   
  โทร. 088 636 6912  
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

สมาชิกสภา อบต.วังกวาง