ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
สมาชิกสภา อบต.วังกวาง

 

   
  นายจิตร จันสีดา  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
     
     
นายอาคม สายคำเลิศ    นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม 
รองประธานสภา อบต.วังกวาง    เลขานุการสภา อบต.วังกวาง 
     
   
นายนิรุต ขุนสอน   นายอาคม  สายคำเลิศ
ส.อบต หมู่ที่ 1    ส.อบต หมู่ที่1 
     
     
ว่าง   นายศราวุฒิ  กองเกิน
 ส.อบต หมู่ที่ 2   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     
     
นายพงศกร  วังจันดี   นายรวย  คำแก่
ส.อบต หมู่ที่ 3     ส.อบต. หมู่ที่ 3
     
   
นางสุวิชญา  คำเต้า   ว่าง
 ส.อบต หมู่ที่ 4    ส.อบต หมู่ที่ 4
     
   
นางวงเดือน  ขวัญหลาย   นายสมพงษ์ ขวัญจอม
ส.อบต หมู่ที่ 5     ส.อบต หมู่ที่ 5
     
     
นายประดับ  คัมภีร์     นายอัด พิลาฤทธิ์
ส.อบต หมู่ที่ 6   ส.อบต หมู่ที่ 6 
     
 
นายจิตร จันสีดา   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 7    ส.อบต หมู่ที่ 7 
     
   
นางฉลาด พื้นผา    ว่าง
 ส.อบต หมู่ที่ 8    ส.อบต หมู่ที่ 8
     
     
นายสมชาย  ทาทอง   นายสุบรรณ  ปะทะมา
ส.อบต หมู่ที่ 9   ส.อบต หมู่ที่ 9
     
   
นางศิริพร ตู้คำ   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 10     ส.อบต หมู่ที่ 10
     
   
ว่าง   ว่าง
ส.อบต หมู่ที่ 11   ส.อบต หมู่ที่ 11
     
     

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

ผู้บริหาร อบต.วังกวาง