ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติ อบต.วังกวาง
ความเป็นมาของตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
บ้านวังกวาง ตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำหนาว มีลำน้ำห้วยหอยไหลผ่านลงไปสู่ลำน้ำพอง (น้ำฟองในภาษาถิ่น) บ้านวังกวางตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๘๕ โดยชาวบ้านท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก ที่ถูกเกณฑ์มาร่วมสงครามคราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ (อาณาจักรล้านช้าง ประเทศลาวในปัจจุบัน) กับกองทัพเจ้าพระยาอภัยภูธร     (น้อยบุญรัตพันธ์) สมุหนายก หลังเสร็จสงครามจึงอพยพครอบครัวขึ้นมาตั้งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ    เรียกว่าบ้านห้วยหอยตามชื่อลำน้ำห้วยหอยห่างจากบ้านวังกวางไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เกิดโรคไข้ทรพิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยู่กับหมู่บ้านอื่นและตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่อีก ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำพาง บ้านไร่เหนือ (ไร่แปหรือบ้านไร่ใต้ในปัจจุบัน) และบ้านวังกวางซึ่งตั้งตามชื่อวังน้ำในลำน้ำห้วยหอยซึ่งไหลโค้งเป็นรูปเกือกม้า ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ตั้งหมู่บ้านวังกวางเป็นป่าดิบเขามีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น เก้ง กวาง เสือ หมูป่า ช้างป่า ฯลฯ มาหากิน ถูกฝูงหมาป่าไล่ตกลงไปในวังน้ำแห่งนี้กวางเป็นสัตว์เชื่องช้าช่วยตัวเองในน้ำไม่ได้ทำให้ชาวบ้านจับกวางได้ในวังน้ำนี้บ่อย ๆ จึงเรียกชื่อวังน้ำนี้ว่า “วังกวาง” มาจนถึงทุกวันนี้ สถานที่ตั้งของตัวตำบลวังกวาง อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑, ๒ บ้านชื่อว่าบ้านวังกวางในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีราษฎรได้อพยพมาอยู่กันมากขึ้น ภายใต้การนำของอดีตกำนันตำบลวังกวาง นายเสงี่ยม ทองอิฐ จึงได้ขอให้ทางราชการแยกหมู่บ้าน และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านและในปีเดียวกันนายเสงี่ยม ทองอิฐ และราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมกันขอให้ทางราชการแยกเขตหมู่บ้านอีกจำนวน   ๑๐ แห่ง เพื่อตั้งเป็นตำบลและได้รับประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ชื่อตำบลวังกวาง อย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวางแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล