ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวาง

ข้อมูลอื่นๆ

     ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย

ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ตำบลวังกวางเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่งคืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติ   ภูกระดึง ดังนั้นจึงมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้แดง,ประดู่,ไม้มะค่าฯลฯ เป็นต้น สภาพป่าปัจจุบัน ได้ถูกบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูกเช่นข้าวโพด และยางพารา  ซึ่งนับเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีการกำหนดขอบเขตที่แน่นอน

ทรัพยากรดิน

ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ใช้เพราะปลูกได้ดีพอสมควร  แต่ในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวราษฎรมีการเผาป่าเพื่อกำจัดวัชพืชทำให้ดินขาดจุลินทรีย์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล