ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ข้อมูลอื่นๆ อบต.วังกวาง

ข้อมูลอื่นๆ

     ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย

ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ตำบลวังกวางเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่งคืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติ   ภูกระดึง ดังนั้นจึงมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้แดง,ประดู่,ไม้มะค่าฯลฯ เป็นต้น สภาพป่าปัจจุบัน ได้ถูกบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูกเช่นข้าวโพด และยางพารา  ซึ่งนับเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีการกำหนดขอบเขตที่แน่นอน

ทรัพยากรดิน

ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ใช้เพราะปลูกได้ดีพอสมควร  แต่ในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวราษฎรมีการเผาป่าเพื่อกำจัดวัชพืชทำให้ดินขาดจุลินทรีย์

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.วังกวาง

ประวัติ อบต.วังกวาง
สภาพทั่วไป อบต.วังกวาง article
สภาพทางเศรษฏิจ อบต.วังกวาง
สภาพทางสังคม อบต.วังกวาง
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล