ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
bulletแผนดำเนินงาน
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletติดตามผลประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังกวาง อ.น้ำหนาว

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2562.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]