ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังกวาง อ.น้ำหนาว

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565.pdf

การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ_ศ_2564.pdf

การพิจารณาทบทวนปรับปรุง​เปลี่ยนแปลวยกเลิกภารกิจข้อบัญญัติ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2562.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]