ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบบปรามการทุจริต


ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 article
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560
หน้า 1/1
1
[Go to top]