ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบบปรามการทุจริต


ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 article
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561
ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560
หน้า 1/1
1
[Go to top]