ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
ติดต่ออบต.วังกวาง
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑, ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปจัดซื้อจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 article
ราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง article
จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง article
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2019 All Rights Reserved. รับออกแบบเว็บ โทร. 095 481 4459 Design By Marisateam_Ohm