ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
  นายณัฐวุฒิ  ปักเข็ม  
  ปลัดอบต  
     
   
 

นางปิยพร รัตนะรัต

 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     

 งานบริการให้คำปรึกษา
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้า 1/1
1
[Go to top]