ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot





   
  นายณัฐวุฒิ  ปักเข็ม  
  ปลัดอบต  
     
   
 

นางปิยพร รัตนะรัต

 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     

 



แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มืองานบริการให้คำปรึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี2565
ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]