ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาฯ

แผนยุทธศาสตร์ พ_ศ_ 2566-2570.pdf

ยุทธศาสตร์ พัฒนา พ_ศ_ 2561-2565.pdf

ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561-2565).pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]