ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายเงินฯ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bulletการบริหารและการพัฒนาฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิด
การบริหารและการพัฒนาฯ


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี2563
หน้า 1/1
1
[Go to top]