ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การเปิดโอกาส

โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของอบต(2) พ.ศ. 2564.pdf

โครงการ-กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของอบต.(1)พ.ศ.2564pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563.pdf 

ประกาศอบต_วังกวาง เรื่องเจตจำนงกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น.pdf

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]