ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ_ศ_ 2563.pdf
รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ_ศ_ 2564(ไตรมาส 4) article
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ_ศ_ 2564 (ไตรมาส 3) article
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ_ศ_2564 (ไตรมาส 2) article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]